Špejchar jako prostor pro budoucí generace

Špejchar je v současnosti chátrající barokní sýpka v Polici nad Metují. V červnu 2023 přijalo město dva záměry revitalizace této památkově chráněné budovy – vznik pivovaru (Čížkovi) a vybudování kulturně podnikatelského zázemí (Police Symphony Orchestra). 

Záměr PSO: kulturně – podnikatelské zázemí

Naším záměrem je ze Špejcharu vytvořit kulturně – podnikatelské zázemí nadregionálního významu, které doplní chybějící kulturní a turistickou infrastrukturu, nabídne místním (převážně mladým) nová pracovní místa a výrazně rozšíří portfolio města v oblasti byznysu, turistického ruchu i kultury. Záměr se tak plně shoduje s Vizí města Police nad Metují definované ve Strategickém plánu rozvoje města Police nad Metují 2020–2025. 


Police Symphony Orchestra má 154 členů s věkovým průměrem 22 let a kromě hudební tvorby se naši členové aktivně vzdělávají v oblastech produkce, marketingu nebo ekonomiky, které jsou spojené s chodem tělesa. Naše aktivity a dosah dlouhodobě překračují hranice regionu, a prezentujeme tak Polici nad Metují v celonárodním i mezinárodním měřítku. 


Abychom se mohli nadále rozvíjet, potřebujeme však vytvořit dostatečné a adekvátní zázemí v Polici nad Metují, která je naším domovem a bude jím i nadále. Protože bychom však takové zázemí nevyužívali každý den, chceme vybudovat multifunkční prostor pro rozvoj kulturního turismu, který zahrnuje např. konferenční sál, společenskou místnost nebo ubytovací a gastronomické zázemí.

Aktuální fáze a co se bude dít

Město v červnu 2023 schválilo pořízení podkladové dokumentace, především pak realizaci průzkumů, na základě kterých bude vyhodnocena proveditelnost obou záměrů – výsledek by měl být znám na přelomu jara / léta 2024. Podle toho bude na přelomu jara/léta 2024 možné vyhodnotit potenciál realizace obou podaných záměrů. V přípravné fázi se zasazujeme o kvalitní přípravu projektu. Pokud dojde ke schválení našeho záměru, bude následovat příprava a vyhlášení architektonické soutěže – v ideálním případě na podzim 2024 tak, abychom vítěze znali na jaře 2025. Ve spolupráci s městem by měl realizaci vést tým lidí z našich řad, který bude pomáhat také se zajištěním vícezdrojového financování.